ویزا

ویزا داخلی

ویزا

ویزا مجوزی است که برای اجازه سفر به یک کشور خارجی یا ورود به آن که به پاسپورت شما اضافه می شود. این مجوز بسته به کشور صادر کننده ویزا می تواند به صورت نامه یا مهر باشد. این مجوز معتبر باید به مقامات مهاجرت در پست های مرزی در مرزهای کشور یا در فرودگاه یا بندر نشان داده شود یا در برخی موارد در بدو ورود توسط افسر مهاجرت در گذرنامه شما قرار می گیرد

هر کشوری می‌خواهد کنترل کند چه کسی از کشورش بازدید می‌کند، چه کسی می‌تواند کار کند و چه کسی می‌تواند آزادانه در داخل مرزهای آن سفر کند. این اقدام برای محافظت از شهروندان خود کشور در برابر تروریسم و جنایت و تامین امنیت مردم این کشور انجام شده است.

مسافران با ویزا اجازه بازدید و اقامت در این کشور را برای مدت زمان مشخصی، معمولاً 30 تا 90 روز، برای سفر و تجربه کشور، فرهنگ‌ها و مردم آن دارند. ویزاها زمانی وضع می شوند که معاهده خاصی بین دو یا چند کشور برای کنترل مرزهای کشورها وجود نداشته باشد و فقط به تعداد مشخصی از خارجیان اجازه کار و زندگی در کشور را می دهد.

ویزا به طور کلی شامل موارد زیر است:

 • نام و تاریخ تولد دارنده مجوز یا ویزا
 • محل تولد دارنده ویزا
 • تاریخ و محل صدور
 • تاریخ انقضا
 • نوع ویزا

زمانی که ویزای مناسب وجود نداشته باشد یا برای آن درخواست داده شده باشد یا زمانی که مدارک شخصی خاصی در کنترل مرزی نشان داده نمی شود، کشورها از ورود اشخاص جلوگیری می‌کنند.

دو نوع ویزا وجود دارد:

 • ویزای یکبار ورود که به مسافران اجازه می دهد با یک بار ورود به کشور که برای مدت زمان مشخصی است وارد کشوری شوند.
 • ویزای چند بار ورود که به مسافران این امکان را می دهد تا چندین بار در یک زمان مشخص بدون درخواست مجدد برای ویزای جدید وارد کشور شوند. بنابراین می توانید به صورت چند باره وارد کشور شده و خارج شوید و دوباره وارد کشور شوید.

می توانیم ویزاهای زیر را هم به لیست بالا اضافه کنیم:

 • ویزای مهاجرتی برای افرادی که به طور دائم به یک کشور جدید مهاجرت می کنند
 • ویزای غیر مهاجرتی برای افرادی که مدت محدودی در این کشور اقامت دارند

ویزای غیر مهاجرتی بسته به هدف اقامت در یک کشور خارجی طبقه بندی می شود. از جمله مهمترین آنها عبارتند از:

 • ویزای بازدید کننده: این اجازه را به گردشگران می دهد تا به یک کشور خارجی سفر کرده و به کاوش بپردازند. بسیاری از کشورها هنگام ورود به مرز به گردشگران و مسافران تفریحی ویزا می دهند.
 • ویزای کار: یک مجوز خاص برای افرادی که در یک کشور خارجی کار می کنند. اغلب خارجی ها وقتی کار خود را در یک شرکت رها می کنند و با یک کارفرمای جدید شروع به کار می کنند، باید برای ویزای جدید درخواست دهند.
 • ویزای تحصیلی: این ویزا برای دانشجویانی است که برای برنامه تبادل مدرسه یا دانشگاه می آیند یا برای کسانی که می خواهند در یک کشور خارجی تحصیل کنند.
کانادا

کلیک کنید

کانادا 

دبی

کلیک کنید

دبی

تایلند

کلیک کنید

تایلند 

گرجستان

کلیک کنید

گرجستان

مهاجرتتحصیلکاریابیویزا